Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Committee PDF Print E-mail

No. Rujukan Fail

Ahli
 

Mesyuarat Pengurusan FPSK
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MPF/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Sains Kesihatan)
 2. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 3. Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
 4. Timbalan Dekan (Sisawzah dan Hal Ehwal Pelajar)
 5. Semua Ketua Jabatan
 6. Pegawai Kewangan Zon B/Wakil
 7. Ketua Penolong Pendaftar
Setiausaha : Penolong Pendaftar Kanan (En. Zuhaimi Abdul Rahim)

Mesyuarat Fakulti (Lantikan Automatik)
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MF/F01

 

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli : Pegawai Akademik yang telah disahkan jawatan
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Aliah Zulkifli)
Turut Hadir :
 1. Semua Pegawai Tadbir
 2. Semua Pegawai Sains

Jawatankuasa Kurikulum Sains Kesihatan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKSK/F01

Pengerusi : Timbalan Dekan (Akademik : Sains Kesihatan)
Ahli-ahli :
 1. Prof. Dr. Abdul Manan Mat Jais
 2. Prof. Madya Dr. Lim Wai Kong
 3. Prof. Madya Dr. Zuraini Ahmad
 4. Prof. Madya Dr. Norhaizan Mohd. Esa
 5. Dr. Rosita Jamaludin
 6. Puan Rosna Abdul Raman
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Natassah Othman)

Jawatankuasa Implementasi Kurikulum Klinikal
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-KKlin/F01

 

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 2. Penyelaras Fasa 2
 3. Penyelaras Fasa 3
 4. Penyelaras Tahun 3
 5. Penyelaras Tahun 4
 6. Penyelaras Tahun 5
 7. Semua penyelaras Posting Klinikal
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Norazlina Zulkefli)

Jawatankuasa Pengajian Siswazah
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MPSis/F01

Pengerusi : Timbalan Dekan (Siswazah dan Hal Ehwal Pelajar)
Ahli-ahli :
 1. Prof. Dr. Elizabeth George
 2. Prof. Dr. Syed Tajudin Syed Hassan
 3. Prof. Dr. Wan Omar Abdullah
 4. Prof. Dr. Zailina Hashim
 5. Prof. Dr. Daud Ahmad Israf Ali
 6. Prof. Dr. Asmah Rahmat
 7. Prof. Dr. Mariana Nor Shamsudin
 8. Prof. Madya Dr. Hj. Muhammad Hanafiah Juni
 9. Prof. Madya Dr. Hairuszah Ithnin
 10. Prof. Madya Dr. Zalilah Mohd. Shariff
 11. Prof. Madya Dr. Sabrina Sukardi
 12. Prof. madya Dr. Zulkhairi Amom
 13. Dr. Norshariza Nordin
 14. Dr. Sharmili Vidyadaran
Setiausaha : Penolong Pendaftar (En. Fakhrur Rozi Sayuti)

Jawatankuasa Penyelidikan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPylF/F01

Pengerusi : Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
Ahli-ahli :
 1. Prof. Dr. Elizabeth George
 2. Prof. Dr. Fauziah Othman
 3. Prof. Dr. Hamidon Basri
 4. Prof. Dr. Mariana Nor Shamsudin
 5. Prof. Madya Dr. Sabariah Abdul Rahman
 6. Prof. Madya Dr. Chong Pei Pei
 7. Dr. Yap Yoke Yeow
 8. Dr. Rajesh a/l Ramasamy
 9. Dr. Maha Abdullah
 10. Dr. K. Kulanthayan K.C. Mani
 11. Dr. Abhimanyu Veerakumarasivam
 12. Dr. Lim Poh Hin
 13. Dr. Loke Seng Cheong
 14. Dr. Saiful Nizam Abdul Rashid
Setiausaha : Puan Nurulsofia Yusoh

Jawatankuasa Hadiah
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MJKHadiah/F01

Pengerusi : Timbalan Dekan (Akademik : Sains Kesihatan)
Ahli-ahli :
 1. Prof. Madya Dr. Loh Su Peng
 2. Prof. Madya Dr. Mohd. Zaini Abd. Hamid
 3. Prof. Madya Dr. Cheah Yoke Kqueen
 4. Dr. Roslida Abdul Hamid @ Abdul Razak
 5. Dr. Nazri Omar
 6. Dr. Latifah Saiful Yazan
 7. Dr. Juliana Jalaludin
 8. Prof. Madya Dr. Norhaizan Mohd. Esa
 9. Dr. Mohamad Aris Mohd. Mokhlas
 10. Dr. Go Eng Soon
 11. Dr. Lim Poh Hin
 12. Dr. Khin Ohnmar @ Noor Jan
 13. Dr. Eusni Rahayu Mohd. Tohit
 14. Dr. Syahrilnizam Abdullah
 15. Dr. Tarita Taib
 16. Dr. Rusliza Basir
 17. Dr. Kartina Farah Abdul Rahim
 18. Dr. Ng Ooi Chuan
 19. Dr. Anita Abdul Rahman
 20. En. Mohamad Azhar Mohd. Noor
 21. Puan Norazlina Zulkefli
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Natassah Othman)

Jawatankuasa Pengajaran dan Aktiviti Perubatan Tradisional dan Komplementari (TCM)
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKTCM/F01

Pengerusi : Prof. Dr. Wan Omar Abdullah
Ahli-ahli :
 1. Prof. Madya Dr. Sharifah Zainiyah Syed Yahya
 2. Dr. Zaiton Ahmad
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Aliah Zulkifli)

Jawatankuasa Continuing Medical Education (CME)
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKCME/F01

Pengerusi : Prof. Dr. Rozi Mahmud
Ahli-ahli :
 1. Prof. Madya Dr. Loong Yik Yee
 2. Prof. Dr. Liew Ngoh Chin
 3. Prof. Madya Dr. Shiran Mohd. Sidik
 4. Dr. Bharathi Vengadasalam
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Norazlina Zulkelfi)

Jawatankuasa Penjagaan dan Penggunaan Haiwan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPPHaiwan/F01

Pengerusi : Prof. Dr. Wan Omar Abdullah
Ahli-ahli :
 1. Prof. Dr. Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
 2. Dr. Loh Su Peng
 3. Dr. Lai Mei I
 4. Dr. Ngah Zasmy a/l Unyah
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Aliah Zulkifli)

Jawatankuasa Peperiksaan Fasa 1 Program Doktor Perubatan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/JKPepF1MD/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 2. Y. Bhg. Prof. Datin Dr. Farida Jamal
 3. Prof. Dr. Elizabeth George
 4. Penyelaras Fasa 1
 5. Penyelaras Tahun 1
 6. Penyelaras Tahun 2
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Aliah Zulkifli)

Jawatankuasa Peperiksaan Fasa 2 Program Doktor Perubatan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/JKPepF2MD/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 2. Penyelaras Fasa 2
 3. Penyelaras Tahun 3
 4. Penyelaras Posting Pengenalan Perubatan
 5. Penyelaras Posting Pengenalan Surgeri
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Norazlina Zulkefli)

Jawatankuasa Peperiksaan Fasa 3 Program Doktor Perubatan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/JKPepF3MD/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 2. Penyelaras Fasa 3
 3. Penyelaras Tahun 4
 4. Penyelaras Tahun 5
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Norazlina Zulkefli)

Jawatankuasa Implementasi Kurikulum PraKlinikal
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-KPKlin/F01

Pengerusi : Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
Ahli-ahli :
 1. Semua Penyelaras Pakej 1 hingga 11
 2. Penyelaras Fasa 1
 3. Penyelaras Tahun 1
 4. Penyelaras Tahun 2
 5. Penyelaras ECE
 6. Penyelaras PBL
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Aliah Zulkifli)

Jawatankuasa Peningkatan Kepakaran Klinikal
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MJKKpKlin/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. Sham Kasim
 2. Prof. Madya Dr. Sabariah Abdul Rahman
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Norazlina Zulkefli)

Jawatankuasa Kerja Jurnal (MJMHS) FPSK
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKKJF/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Prof. Dr. Wan Omar Abdullah
 2. Prof. Dr. Khor Geok Lin
 3. Prof. Dr. Elizabeth George
 4. Prof. Dr. Abdul Hamid Abdul Rashid
 5. Prof. Dr. Lekhraj Rampal
 6. Prof. Dr. Lim Thiam Aun
 7. Prof. Madya Dr. Anand Sobhraj Devnani
 8. Prof. Madya Dr. Zaitun Yassin
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Puan Norazlina Zulkefli)

Jawatankuasa Etika Penyelidikan (Perubatan)
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MJKEtikaPPer/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Lye Munn Sann
 2. Prof. Dr. Elizabeth George
 3. Prof. Dr. Wan Omar Abdullah
 4. Prof. Dr. Lim Thiam Aun
 5. Prof. Dr. Lekhraj Rampal
 6. Prof. Dr. Seow Heng Fong
 7. Prof. Dr. Fauziah Othman
 8. Prof. Dr. Rozita Rosli
 9. Prof. Madya Dr. Sharifah Roohi Syed Waseem
 10. Prof. Madya Dr. Johnson Stanslas
 11. Prof. Madya Dr. Hairuszah Ithnin
 12. Encik Muhazam Mansor
Setiausaha : Puan Noor Hamzani Farizan
Sekretariat :
 

Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKKP/F01

 

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Sains Kesihatan)
 2. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 3. Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
 4. Timbalan Dekan (Siswazah dan Hal Ehwal Pelajar)
 5. Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. Sham Kasim
 6. Prof. Dr. Wan Omar Abdullah
Setiausaha :

Penolong Pendaftar Kanan (En. Zuhaimi Abdul Rahim) / Ketua Penolong Pendaftar
(En. Muhazam Mansor)

Jawatankuasa Audit (Aset)
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MJKAudit/F01

Pengerusi : Ketua Penolong Pendaftar
(En. Muhazam Mansor)
Ahli-ahli :
 1. En. Hamzah Adam
 2. En. Mohd. Hasrul Adzhar Hassan
 3. Pn. Fadzlina Amir Shapuddin
 4. Pn. Safarina Mohd. Ismuddin
 5. Pn. Norazlina Zulkefli
 6. Pn. Suryati Muhammad Alinafiah
 7. Pn. Farhatani Mahmud
 8. Pn. Ardiana Naim
Setiausaha : Penolong Pendaftar Kanan
(En. Zuhaimi Abdul Rahim)

Jawatankuasa Sebutharga
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKSebutHarga/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Sains Kesihatan)
 2. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 3. Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Antarabangsa)
 4. Ketua Penolong Pendaftar
Setiausaha : Penolong Pendaftar Kanan
(En. Zuhaimi Abdul Rahim)

Jawatankuasa Makmal Praklinikal
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKMuz/F01

Pengerusi : Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
Ahli-ahli :
 1. Prof. Madya Dr. Hairuszah Ithnin
 2. Prof. Madya Dr. Shiran Mohd. Sidik
Setiausaha : Pegawai Sains (Pn. Farhatani Mahmud)

Jawatankuasa Makmal
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKM/F01

Pengerusi : Prof. Dr. Elizabeth George
Ahli-ahli :
 1. Prof. Dr. Daud Ahmad Israf Ali
 2. Prof. Dr. Abdul Jalil Nordin
 3. Prof. Madya Dr. Johnson Stanlas
 4. Prof. Dr. Amin Ismail
 5. Prof. Madya Dr. Shiran Mohd. Sidik
 6. Dr. Shamsul Bahri Md. Tamrin
 7. Dr. Ahmad Fazli Abd. Aziz
 8. Pn. Fadzlina Amir Shapuddin
 9. Pn. Safarina Ismudin
 10. Pn. Suryati Muhammad Alinafiah
Setiausaha : Pegawai Sains (En. Hamzah Adam)

Jawatankuasa Teknologi Maklumat & Audio Visual
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MJKIT&AV/F01

Pengerusi : Prof. Dr. Zailina Hashim
Ahli-ahli :
 1. Prof. Madya Dr. Johnson Stanslas
 2. Dr. Ahmad Bustamam Abdullah
 3. Dr. Mohd. Nasir Mohd. Taib
 4. Dr. Cheah Pike See
 5. Dr. Suraini Mohamad Saini
 6. Dr. Malina Osman
 7. Dr. Yap Yoke Yeow
 8. Dr. Shaharuddin Mohd. Sham
 9. Dr. Ling King Hwa
 10. Dr. Fahruddin Che Hamzah
 11. Dr. Lai Mei I
 12. Dr. Faezah Hassan
 13. Pn. Fadzlina Amir Shapuddin
 14. Pn. Nurul Ain Maarof
 15. Pn. Wan Faridah Wan Mansor
  (Pustakawan)
Setiausaha :  

Jawatankuasa Buletin Fakulti
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKBuletinF/F01

Pengerusi :  
Ahli-ahli :
 1. Prof. Dr. Amin Ismail
 2. Prof. Madya Dr. Nor Afiah Mohd. Zulkefli
 3. Dr. Juliana Jalaludin
 4. Dr. Nazri Omar
 5. Dr. Anisah Baharom
 6. Dr. Mohamad Taufik Hidayat Baharuldin
 7. Dr. Zulkhairi Hj. Amom
 8. Dr. Loh Su Peng
 9. Dr. Zubaidah Jamil @ Osman
 10. Dr. Abdah Md. Akim
 11. Pn. Rosna Abdul Raman
 12. Pn. Farizan Malek
Setiausaha :  

Jawatankuasa Perpustakaan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-MJKPpustakaan/F01

Pengerusi : Y. Bhg. Datin Prof. Dr. Farida Jamal
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Sains Kesihatan)
 2. Prof. Madya Dr. Sharifah Roohi Syed Waseem Ahmad
 3. Prof. Madya Dr. Zuraini Ahmad
 4. Prof. Madya Dr. Mohd. Nazri Yazid
 5. Dr. Mohd. Taufik Hidayat Baharuldin
 6. Dr. Zulkhairi Hj. Amom
 7. Dr. Yap Shen Ping
 8. Pn. Leong Whye Sook
 9. Pn. Wan Faridah Wan Mansor
  (Pustakawan)
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Pn. Aliah Zulkifli)

Jawatankuasa Pembangunan Pegawai Sokongan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPPegSok/F01

Pengerusi : Ketua Penolong Pendaftar
(En. Muhazam Mansor)
Ahli-ahli :
 1. Pn. Norazlina Zulkelfi
 2. En. Hamzah Adam
 3. Pn. Fadzlina Amir Shapuddin
 4. En. Mohd. Zamros Maarof
 5. Cik Zamzarina Ahmad Bajari
 6. Pn. Nurzuhaina Mohamed
 7. Pn. Junaidah Musa
Setiausaha : Penolong Pendaftar Kanan
(En. Zuhaimi Abdul Rahim)

Jawatankuasa Jaminan Kualiti Fakulti (ISO)
UPM/FPSK/PADS/T-Q/T20-SPK/F01

Pengerusi : En. Muhazam Mansor (Wakil Pengurusan)
Ahli-ahli :
 1. Pn. Norazlina Zulkefli
  (Timbalan Wakil Pengurusan)
 2. Pn. Fadzlina Amir Shapuddin (Penyelaras Audit Dalaman)
 3. Pn. Safarina Mohd. Ismuddin
  (Ketua Juruaudit Dalaman)
 4. En. Fakhrur Rozi Sayuti
 5. Pn. Aliah Zulkifli
 6. Pn. Natassah Othman
Wakil Jabatan :
 1. (Jabatan Sains Bioperubatan)
 2. Dr. Azrina Azlan (Jabatan Pemakanan dan Dietetik)
 3. Dr. Mohd. Rafee Baharudin
  (Jabatan Kesihatan Komuniti)
 4. Dr. Firdaus Abd. Rahim
  (Jabatan Perubatan)
 5. Pn. Nahariah Mat Lia
  (Jabatan Psikiatri)
 6. Pn. Azzreen Abd. Latif
  (Jabatan Surgeri)
 7. En. Muhammad Zulfadli Mehat
  (Jabatan Anatomi Manusia)
 8. Pn. Mas Yati Md. Lazim
  (Jabatan Pediatrik)
 9. Cik Intan Diana Abu Mansor (Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan)
 10. En. Mohammad Riyas Al-Zakap (Jabatan Obstetrik dan Ginekologi)
 11. Dr. Suraya Sulaiman (Jabatan Pengimejan)
 12. Pn. Juita Chupri (Jabatan Patologi)
 13. Dr. Azfar Rizal Ahmad
  (Jabatan Ortopedik)
 14. Puan Azura Bakar
  (Jabatan Perubatan Keluarga)
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Pn. Azlinda Md. Zaid)

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKKKP/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Dr. Titi Rahmawati Hamedon (Pakar Perubatan Pekerjaan)
 2. Dr. Shamsul Bahri Md. Tamrin (Wakil AJK KPP Peringkat Pusat-Wakil Majikan)
 3. Dr. Muhammad Mohd. Isa
  (Wakil Pensyarah Klinikal)
 4. Dr. Anita Abdul Rahman
  (Wakil Pensyarah)
 5. Prof. Madya. Dr. Liew Ngoh Chin (Wakil Pensyarah)
 6. En. Zuhaimi Abdul Rahim
  (Wakil Pekerja)
 7. En. Muhazam Mansor
  (Wakil Majikan)
 8. Pn. Najwa Shaari (Wakil Staf Klinikal)
 9. En. Hamzah Adam (Wakil Pej. Pengurusan Makmal)
 10. Pn. Amrina Mohamad Amin
Setiausaha : Pn. Ardiana Naim

Jawatankuasa Lawatan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKLP/F01

Pengerusi : Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Ahli-ahli :
 1. Prof. Madya Dr. Sharifah Zainiyah Syed Yahya
 2. Dr. Huzwah Khaza'ai
 3. Puan Aliah Zulkifli
 4. Puan Farizan Malek
 5. En. Hamzah Adam
 6. Pn. Farhatani Mahmud
 7. Pn. Suryati Muhammad Alinafiah
 8. Pn. Ardiana Naim
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Pn. Natassah Othman)

Jawatankuasa Semakan Pengurusan
UPM/FPSK/PDR/T-Q/T20-SP/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Semua Timbalan Dekan
 2. Semua Ketua Jabatan
 3. Wakil Pengurusan
 4. Timbalan Wakil Pengurusan
 5. Ahli-ahli J/Kuasa Jaminan Kualiti Fakulti Sokongan
 6. Yg. Bhg. Prof. Dato' Dr. Lye Munn Sann
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Pn. Azlinda Md. Zaid)

 

 

 

 

Jawatankuasa Kerja Penyelidikan Klinikal
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPylFklin/F01

Pengerusi :
Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan
  (Akademik : Sains Kesihatan)
 2. Timbalan Dekan
  (Akademik : Perubatan)
 3. Prof. Dr. Lekhraj Rampal
 4. Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Lye Munn Sann
 5. Prof. Dr. Lim Thiam Aun
 6. Prof. Dr. Liew Ngoh Chin
 7. Prof. Dr. Abdul Jalil Nordin
 8. Prof. Madya Dr. Anand Sobhraj Devnani
 9. Prof. Madya Dr. Bina Sharine Menon
 10. Dr. Khin Ohnmarnaing @ Noorjan
 11. Dr. Yap Yoke Yew
 12. Dr. Nazri Omar
 13. Dr. Muhammad Hj Mohd. Isa
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Pn. Norazlina Zulkefli)

 

Jawatankuasa Panel Vetting Professional Fasa 1
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPepF1MD/F01

Pengerusi :
Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
Ahli-ahli :
 1. Y. Bhg. Profesor Dr. Datin Farida Jamal
 2. Prof. Dr. Elizabeth George
 3. Prof. Madya Dr. Sabariah Abdul Rahman
Setiausaha :
Prof. Madya Dr. Shiran Mohd. Sidik

 

Jawatankuasa Panel Vetting Peperiksaan Akhir Fasa 1
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPepF1MD/F01

Pengerusi :
Prof. Madya Dr. Shiran Mohd. Sidik
Ahli-ahli :
 1. Y. Bhg. Profesor Datin Dr. Farida Jamal
 2. Y. Bhg. Profesor Dato' Dr. Lye Munn Sann
 3. Prof. Madya Dr. Chong Pei Pei
 4. Dr. Norhafizah Mohtaruddin
Setiausaha 1 :
Dr. Zainina Seman
Setiausaha 2
Dr. Eusni Rahayu Mohd. Tohit

 

Jawatankuasa Panel Vetting Peperiksaan Fasa2
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPepFIIMD/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan
  (Akademik : Perubatan)
 2. Ketua Jabatan Surgeri
 3. Ketua Jabatan Perubatan
 4. Penyelaras Pengenalan Surgeri
 5. Penyelaras Pengenalan Perubatan
 6. Penyelaras Fasa 2 dan Tahun 3
Setiausaha :
Penolong Pendaftar
(Pn. Norazlina Zulkefli)

 

Jawatankuasa Panel Vetting Professional Fasa 2
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPepFIIMD/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan
  (Akademik : Perubatan)
 2. Ketua Jabatan Surgeri
 3. Ketua Jabatan Perubatan
 4. Penyelaras Pengenalan Surgeri
 5. Penyelaras Pengenalan Perubatan
 6. Penyelaras Fasa 2 dan Tahun 3
Setiausaha :
Penolong Pendaftar
(Pn. Norazlina Zulkefli)

 

Jawatankuasa Panel Vetting Peperiksaan Fasa 3
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPepFIIIMD/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-alhi :
 1. Timbalan Dekan
  (Akademik : Perubatan)
 2. Penyelaras Fasa 3
 3. Penyelaras Tahun 4
 4. Penyelaras Tahun 5
Setiausaha :
Penolong Pendaftar
(Pn. Norazlina Zulkefli)

Jawatankuasa Panel Vetting Professional Fasa 3
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPepFIIIMD/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 2. Ketua Jabatan Surgeri
 3. Ketua Jabatan Perubatan
 4. Penyelaras Fasa 3
 5. Penyelaras Tahun 4
 6. Penyelaras Tahun 5
 7. Penyelaras Posting Ortopedik
 8. Penyelaras Posting Pediatrik
 9. Penyelaras Posting Psikiatri
 10. Penyelaras Posting Perubatan
 11. Penyelaras Posting Surgeri
 12. Penyelaras Posting Obstetrik dan Ginekologi
Setiausaha : Penolong Pendaftar
(Pn. Norazlina Zulkefli)

Jawatankuasa Kerja Penjilidan PBL - Cases For Medical Student

Pengerusi : Prof. Madya Dr. Hairuszah Ithnin
Ahli-ahli :
 1. Prof. Datuk Dr. Mohd. Sham Kasim
 2. Prof. Datin Dr. Farida Jamal
 3. Prof. Madya Dr. Shiran Mohd. Sidik
 4. Prof. Madya Dr. Chong Pei Pei
 5. Dr. Faridah Idris
 6. Dr. Norashikin Shamsudin
 7. Dr. Norhafizah Mohtarrudin
 8. Dr. Razana Mohd. Ali
 9. Dr. Zaiton Ahmad
 10. Dr. Zalinah Ahmad
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Pn. Aliah Zulkifli)

Jawatankuasa Penubuhan Hospital Pengajaran dan Poliklinik Pakar Fakulti
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-SKHOSPP/F01

Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 2. Timbalan Dekan (Akademik : Sains Kesihatan)
 3. Ketua Jabatan Perubatan
 4. Ketua Penolong Pendaftar
 5. Dr. Muhammad Hj. Mohd. Isa
 6. Dr. Rushdan Abd. Aziz
 7. Pn. Rosnida Abu Bakar
Setiausaha : Penolong Pendaftar Kanan
(En. Zuhaimi Abdul Rahim)

Jawatankuasa Perhubungan Pelanggan
UPM/FPSK/PADS/T-TAD/T7-JKPPe/F01

Pengerusi : En. Muhazam Mansor
Ahli-ahli :
 1. En. Zuhaimi Abdul Rahim
 2. Puan Aliah Zulkifli
 3. Puan Jasrina Jamaludin
 4. En. Mohd. Nasir Ramli
 5. En. Mohd. Sumairi Kasirin
 6. Puan Zulhaini Jusoh
Setiausaha : Puan Azlinda Md. Zaid
Jawatankuasa Siswazah Perubatan (Master Perubatan) Fakulti Pengerusi : Dekan
Ahli-ahli :
 1. Timbalan Dekan (Akademik : Perubatan)
 2. Prof. Dr. Lim Thiam Aun
 3. Prof. Dr. Rozi Mahmud
 4. Prof. Madya Dr. Mohd. Faisal Jabar
 5. Prof. Madya Dr. Muhammad Hanafiah Juni
 6. Prof. Madya Dr. Hairuszah Ithnin
 7. Prof. Madya Dr. Sharifah Rooshi Syed Waseem
 8. Prof. Madya Dr. Vincent Tan Eng Soon
 9. Prof. Madya Dr. Zamberi Sekawi
 10. Dr. Nor Fadhlina Zakaria
 11. Dr. Irmi Zarina Ismail
 12. Dr. Johan Aref Jamaludin
 13. Dr. Muhammad Haji Mohd. Isa
 14. Dr. Nik Shaliza Hussin
 15. Dr. Suzana Ab. Hamid
 16. Dr. Tikfu Gee
 17. Dr. Zaiton Ahmad
 18. Dr. Zulida Rejali
 19. Dr. Hamidin Awang
Setiausaha : Penolong Pendaftar (Pn. Aliah Zulkifli)
Pencatat : Puan Noor Bazura Azizan
 
< Prev

:: Best View ::

Best View using IE7 or Mozilla Firefox.

:: Disclaimer ::

Universiti Putra Malaysia and Faculty of Medicine and Health Sciences shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
UPM : Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan